Danh sách khách hàng đăng ký lắp đặt


Làm đơn lắp đặt

Thông tin(Mã số,Số dđ,Mst)

Mã số Ngày đăng ký Họ tên khách hàng Số đt Dịch vụ Địa chỉ Phường/Xã Quận/Huyện Trạng thái Nội dung
170017437 2023-04-01 Nguyễn Văn Long 0912074091 Nước Sinh hoạt Chu Mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017436 2023-04-01 Nguyễn Văn Long 0912074091 Nước Sinh hoạt Chu Mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017435 2023-04-01 Nguyễn Thị Ninh 0375890866 Nước Sinh hoạt Giang Liễu, Xã Phương Liễu Quế Võ Đăng ký
170017434 2023-03-31 Nguyễn Thanh Tùng Nước Sinh hoạt Giãn Dân Yên Mẫn, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017433 2023-03-31 Nguyễn Văn Hùng Nước Sinh hoạt 374 Thiên Đức, P.Vệ An TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017432 2023-03-31 Nguyễn Trong Bình Nước Sinh hoạt Phan huy chú, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017431 2023-03-31 Trịnh Đắc Tâm 0973216784 Nước Sinh hoạt Phù Lang, Xã Phù Lương Quế Võ Đăng ký
170017430 2023-03-31 Phạm Thanh Xuân Nước Sinh hoạt Sơn Trung-, P.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017429 2023-03-31 Phạm Huy Mạnh Nước Sinh hoạt Sơn Trung-, P.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017428 2023-03-31 Phạm Công Đoàn Nước Sinh hoạt Sơn Trung-, P.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017427 2023-03-31 Phạm Thị Đào Nước Sinh hoạt Sơn Trung-, P.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Đăng ký
170017426 2023-03-31 Đỗ Đăng Nam Nước Sinh hoạt Khu đô thị mới, TT.Chờ Yên Phong Từ chối đơn Trùng thông tin
170017425 2023-03-31 Đỗ Đăng Nam Nước Sinh hoạt Khu đô thị mới, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017424 2023-03-31 Nghiêm Đình Thắng Nước Sinh hoạt Nghiêm Xá, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017423 2023-03-31 Nguyễn Văn Quân Nước Sinh hoạt NGhiêm Xá, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017422 2023-03-31 Lê thị kiệm Nước Sinh hoạt Kim lân, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017421 2023-03-31 Trần Văn Kỳ Nước Sinh hoạt Đồng Riệc, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017420 2023-03-31 Nguyễn Thị Thu Trang Nước Sinh hoạt Khu đô thị mới, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017419 2023-03-31 Nguyễn Văn Luân Nước Sinh hoạt Khu đô thị mới, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017418 2023-03-31 Nguyễn Hữu Kiểm Nước Sinh hoạt Đồng Riệc, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017417 2023-03-31 Nghiêm Đình Lý Nước Sinh hoạt Thôn Nghiêm Xá, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017416 2023-03-31 Nguyễn Khắc Khánh Nước Sinh hoạt Đô thị mới, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017415 2023-03-31 Nguyễn Thị Thúy Nước Sinh hoạt Phú Mẫn, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017414 2023-03-31 Đặng Đình Thịnh Nước Sinh hoạt Thôn Phú Mẫn, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017413 2023-03-31 Lê Đình Khả Nước Sinh hoạt Đồng Riệc, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170017412 2023-03-31 Vũ Văn Định Nước Sinh hoạt Đắp cầu, P.Đáp Cầu TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017411 2023-03-31 Vũ Văn Định Nước Sinh hoạt Đắp cầu, P.Đáp Cầu TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017410 2023-03-31 Ngô Anh Đài Nước Sinh hoạt Cao Lỗ Vương, TT.Gia Bình Gia Bình Lắp đặt xong
170017409 2023-03-31 Phạm Văn Vinh Nước Sinh hoạt Cao Lỗ Vương, TT.Gia Bình Gia Bình Lắp đặt xong
170017408 2023-03-31 Nguyễn Sỹ Thanh Nước Sinh hoạt Cứu sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017407 2023-03-31 Nguyễn Thị Huyền Nước Sinh hoạt Cứu sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017406 2023-03-31 Nguyễn Đăng Duy Nước Sinh hoạt Cứu sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017405 2023-03-31 Lê Gia Tôn Nước Sinh hoạt Cứu sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017404 2023-03-31 Nguyễn Xuân Tự Nước Sinh hoạt Cứu sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017403 2023-03-31 Nguyễn Văn Tình Nước Sinh hoạt Nguyễn kỳ Phùng, TT.Gia Bình Gia Bình Lắp đặt xong
170017402 2023-03-31 Trương Thị Sáu Nước Sinh hoạt Du Tràng, X.Giang Sơn Gia Bình Lắp đặt xong
170017401 2023-03-31 Phạm thị lan anh Nước Sinh hoạt 14,Đường lê đức thọ, Duyệt đơn
170017400 2023-03-31 Nguyễn Văn Tùng Nước Sinh hoạt Môn Quang, X.Lãng Ngâm Gia Bình Lắp đặt xong
170017399 2023-03-31 Nguyễn Đình Quý Nước Sinh hoạt Bảo Tháp, X.Đông Cứu Gia Bình Lắp đặt xong
170017398 2023-03-31 Nguyễn Kiên Trường Nước Sinh hoạt An Quang, TT.Gia Bình Gia Bình Lắp đặt xong
170017397 2023-03-31 Nguyễn Văn Nghi Nước Sinh hoạt Song Quỳnh, TT.Gia Bình Gia Bình Từ chối đơn Gia đình làm 2 đơn
170017396 2023-03-31 Nguyễn Văn Nghi Nước Sinh hoạt Song Quỳnh, TT.Gia Bình Gia Bình Lắp đặt xong
170017395 2023-03-31 Hoàng công tùng 0826903888 Nước Sinh hoạt 08,Thôn nghiêm thôn, TT. Phố Mới Quế Võ Đăng ký
170017394 2023-03-31 Đỗ Mạnh Cường Nước Sinh hoạt Khu 2, Duyệt đơn
170017393 2023-03-31 Lại hữuTân(năm) Nước Sinh hoạt KĐT Tây Hồ, TT. Phố Mới Quế Võ Đăng ký
170017392 2023-03-30 Nguyễn Thị Nhung Nước Sinh hoạt Khu 10-, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170017391 2023-03-30 Nguyễn Đăng Quyền Nước Sinh hoạt Dãn dân, Khu 6, Duyệt đơn
170017390 2023-03-30 Nguyễn Thành Hiểu Nước Sinh hoạt Thụ Ninh, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017389 2023-03-30 Nguyễn văn đại 0961186789 Nước Sinh hoạt -chu mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170017388 2023-03-30 Nguyễn thị thu 0355075609 Nước Sinh hoạt -xóm 10, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170017387 2023-03-30 Hoàng Công Trang (Hạnh) Nước Sinh hoạt Khu 5, TT. Phố Mới Quế Võ Lắp đặt xong
170017386 2023-03-30 Nguyễn Đức Duân (Thành) Nước Sinh hoạt Mao Lại, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017385 2023-03-30 Tô Văn Mịch (Hòe) Nước Sinh hoạt KST Nghiêm thôn, TT. Phố Mới Quế Võ Hủy khảo sát
170017384 2023-03-30 Tô Văn Mịch (Hòe) Nước Sinh hoạt KST Nghiêm thôn, TT. Phố Mới Quế Võ Lắp đặt xong
170017383 2023-03-30 Vũ Văn Phòng (Vấn) Nước Sinh hoạt Lê Độ, Xã Quế Tân Quế Võ Lắp đặt xong
170017382 2023-03-30 Trần Văn Tiềm (Thưởng) Nước Sinh hoạt Lê Độ, Xã Quế Tân Quế Võ Lắp đặt xong
170017381 2023-03-30 Đỗ Khắc Ngọc 0338419425 Nước Sinh hoạt 95,Sơn Nam, P.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017380 2023-03-29 Nguyễn Thị Kim Dung Nước Sinh hoạt Bồ Sơn, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170017379 2023-03-29 Nguyễn Thị Hạ 0352180470 Nước Sinh hoạt Trà xuyên, khúc xuyên, P.Khúc Xuyên TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017378 2023-03-29 Nguyễn Doãn Dương ( Hạ) 0375497737 Nước Sinh hoạt Trà xuyên, khúc xuyên, P.Khúc Xuyên TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017377 2023-03-29 Nguyễn Thị Hằng Nước Sinh hoạt Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai Quế Võ Đăng ký
170017376 2023-03-29 NGUYỄN VĂN BÌNH Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017375 2023-03-29 NGUYỄN ANH QUỐC Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017374 2023-03-29 NGUYỄN HỮU LỘC Nước Sinh hoạt Dương lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017373 2023-03-29 THANG THỊ SỸ Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017372 2023-03-29 NGUYỄN VĂN CÚC Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017371 2023-03-29 VƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017370 2023-03-29 TRẦN THỊ TỪ Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017369 2023-03-29 NGUYÊN THANH XUÂN Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017368 2023-03-29 NGUYỄN TRÍ DŨNG Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017367 2023-03-29 HÀ VĂN CHƯƠNG Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017366 2023-03-29 THANG TIẾN THÁI Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017365 2023-03-29 TRẦN THỊ TỐ LOAN Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017364 2023-03-29 THANG THỊ THỊNH Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017363 2023-03-29 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017362 2023-03-29 NGUYỄN THỊ HUỆ Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017361 2023-03-29 TRẦN THỊ THANH Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017360 2023-03-29 NGUYỄN VĂN THIỆP Nước Sinh hoạt Cẩm Giang, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017359 2023-03-29 ĐỖ THỊ SỰ Nước Sinh hoạt Khu phố nghè, Đồng Kỵ TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017358 2023-03-29 VŨ VĂN BIỂU Nước Sinh hoạt Bính Hạ, Trang Hạ TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017357 2023-03-29 ngô sỹ đức Nước Sinh hoạt Bính Hạ, Trang Hạ TP. Từ Sơn Khảo sát xong
170017356 2023-03-29 Hoàng công Tùng Nước Sinh hoạt Thôn Nghiêm Xá, Xã Việt Hùng Quế Võ Hủy khảo sát
170017355 2023-03-29 Nguyễn Văn Hiển Nước Sinh hoạt Quế Ổ-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017354 2023-03-29 Nguyễn Đình Quý Nước Sinh hoạt Quế Ổ-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017353 2023-03-29 Nguyễn Đức Đoàn Nước Sinh hoạt Quế Ổ-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017352 2023-03-29 Nguyễn Đình Giáo Nước Sinh hoạt Đô Đàn-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017351 2023-03-29 Nguyễn Duy Chấn Nước Sinh hoạt Đô Đàn-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017350 2023-03-29 Nguyễn Văn Lợi (Nhật) Nước Sinh hoạt Đô Đàn-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017349 2023-03-29 Nguyễn Xuân Thử Nước Sinh hoạt Quế Ổ-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017348 2023-03-29 Nguyễn Văn Minh Nước Sinh hoạt Quế Ổ-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170017347 2023-03-29 Nguyễn Nhân Thắng Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017346 2023-03-29 Nguyễn Mậu Chuyên (Vinh) Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017345 2023-03-29 Nguyễn Mậu Quyến Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017344 2023-03-29 Nguyễn Mậu Thật (Tình) Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017343 2023-03-29 Nguyễn Thị Hà (Hải) Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017342 2023-03-29 Nguyễn Thị Dung (Quang) Nước Sinh hoạt Mao Lại-, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170017341 2023-03-29 Đặng Thị Hương Nước Sinh hoạt Quảng lãm, Xã Hán Quảng Quế Võ Khảo sát xong
170017340 2023-03-29 Vũ Văn Tiến Nước Sinh hoạt 7 Ngõ125,Đại Đình, Tân Hồng TP. Từ Sơn Đăng ký
170017339 2023-03-29 Trung tâm Dịch vụ Ô tô Thuận Phong - Trần Văn Hiếu Nước Kinh doanh 180 , khu Hoà Đình, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170017338 2023-03-29 Nguyễn mậu hiển 0914211616 Nước Sinh hoạt -mao lại, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong

Page 1 of 1