Danh sách khách hàng đăng ký lắp đặt


Làm đơn lắp đặt

Thông tin(Mã số,Số dđ,Mst)

Mã số Ngày đăng ký Họ tên khách hàng Số đt Dịch vụ Địa chỉ Phường/Xã Quận/Huyện Trạng thái Nội dung
170015709 2022-12-01 Nguyễn Thị Hợi Nước Sinh hoạt Mao Lại, X.Phượng Mao Quế Võ Đăng ký
170015708 2022-12-01 Nguyễn Thị Huấn Nước Sinh hoạt Mao Lại, X.Phượng Mao Quế Võ Đăng ký
170015707 2022-12-01 Nguyễn Văn Liêm Nước Sinh hoạt Ngọc Cục, X.Tân Lãng Lương Tài Đăng ký
170015706 2022-12-01 Nguyễn Thiên Hạ 0376242429 Nước Sinh hoạt Phù Lang, Xã Phù Lương Quế Võ Đăng ký
170015705 2022-12-01 Nguyễn Thị Mười Nước Sinh hoạt Khu 2, Đăng ký
170015704 2022-12-01 Ngô Văn Dũng Nước Sinh hoạt Phúc Sơn-, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015703 2022-12-01 Đỗ Thái Sơn Nước Sinh hoạt Phúc Sơn-, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015702 2022-12-01 Phạm Thị Loan Nước Sinh hoạt Phúc Sơn-, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015701 2022-12-01 Nguyễn Thị Mai Nước Sinh hoạt Phúc Sơn-, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Đăng ký
170015700 2022-12-01 Nguyễn Thị Quất (Hoàng) Nước Sinh hoạt Xuân Ổ A-, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Đăng ký
170015699 2022-12-01 Nguyễn Thị Hằng Nước Sinh hoạt Guột-, Xã Việt Hùng Quế Võ Đăng ký
170015698 2022-12-01 PHẠM THỊ HỒNG CHÂU(Tùng) Nước Sinh hoạt Số 1 Lương Ngọc Quyến, Y Na, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015697 2022-12-01 Nguyễn Thị Hảo 0338962064 Nước Sinh hoạt Thôn Hiền Lương, Xã Phù Lương Quế Võ Đăng ký
170015696 2022-11-30 Nguyễn Thị Tuất Nước Sinh hoạt Xuân ổ A, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015695 2022-11-30 Nguyễn Công Đại Nước Sinh hoạt P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015694 2022-11-30 Nguyễn Duy Hân Nước Sinh hoạt Hà Liễu, Xã Phương Liễu Quế Võ Duyệt đơn
170015693 2022-11-30 Nguyễn văn Sơn Nước Sinh hoạt Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, Xã Bồng Lai Quế Võ Duyệt đơn
170015692 2022-11-30 Cấn Thị Hà 0339891388 Nước Sinh hoạt quỳnh đôi, P.Kim Chân TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015691 2022-11-30 Trịnh Ngọc Thắng Nước Sinh hoạt Khu 10-, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015690 2022-11-30 Nguyễn Thị Hiên Nước Sinh hoạt 39 Huyền Quang-, P.Ninh Xá TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015689 2022-11-30 Nguyễn Văn Tỉnh Nước Sinh hoạt Giang Liễu, Duyệt đơn
170015688 2022-11-30 Nguyễn Kim Lưu (Nhung) Nước Sinh hoạt Lựa-, Xã Việt Hùng Quế Võ Lắp đặt xong
170015687 2022-11-30 Lý Thanh Tuyến 0976025502 Nước Sinh hoạt khu phố 5, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Đăng ký
170015686 2022-11-30 Nguyễn Đăng Dũng Nước Sinh hoạt Nghiêm Xá-, Xã Việt Hùng Quế Võ Lắp đặt xong
170015685 2022-11-30 Hoàng Đình uông Nước Sinh hoạt Thôn mao dộc, X.Phượng Mao Quế Võ Duyệt đơn
170015684 2022-11-30 Lê văn khang Nước Sinh hoạt Châm khê, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015683 2022-11-30 Nguyễn Thị Phương 0946147402 Nước Sinh hoạt Xóm mới đường tàu, khu 6 , Thị Câud, P.Thị Cầu TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015682 2022-11-29 Ngô Xuân Trường Nước Sinh hoạt Dương Ổ, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015681 2022-11-29 Đồng Thị Lan Nước Sinh hoạt Nguyễn Trãi (Phố Và), P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015680 2022-11-29 Ngô Thế Hoàn Nước Sinh hoạt Đỉnh Dốc Đặng(Rẽ 50m đường vào Hòa Long), Duyệt đơn
170015679 2022-11-29 Nguyễn Văn Toàn Nước Sinh hoạt Hữu Ái, X.Tân Lãng Lương Tài Đăng ký
170015678 2022-11-29 Nguyễn Văn Nam 0976012293 Nước Sinh hoạt Khu Thái Bảo, Duyệt đơn
170015677 2022-11-29 Nguyễn Văn Tuyến Nước Sinh hoạt Khu Đông Đô, Duyệt đơn
170015676 2022-11-29 Nguyễn Thị Lành (Hiếu) Nước Sinh hoạt Xóm 4, Xuân Ổ A-, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015675 2022-11-29 Nguyễn Đức Bảng (Nhàn) Nước Sinh hoạt Xóm 4, Xuân Ổ A-, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015674 2022-11-29 Trần Khánh Hoàng Nước Sinh hoạt Khu 8-, P.Thị Cầu TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015673 2022-11-29 Nguyễn Quý Toán Nước Sinh hoạt Guột-, Xã Việt Hùng Quế Võ Lắp đặt xong
170015672 2022-11-29 Trần Văn Dương Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015671 2022-11-29 Nguyễn Hữu Triệu Nước Sinh hoạt Đức Tái-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015670 2022-11-28 Nguyễn Thị Hồng Nước Sinh hoạt Quế Ổ, Xã Chi Lăng Quế Võ Duyệt đơn
170015669 2022-11-28 Cơ sở Trường mầm Non Tuổi Thần Tiên Nước Sinh hoạt Nghiêm Thôn, TT Phố Mới, Quế Võ, TT. Phố Mới Quế Võ Duyệt đơn
170015668 2022-11-28 Nguyễn Duy Thiện 098556441 Nước Sinh hoạt Xóm Cầu Đâu - thôn Phú Mẫn, TT.Chờ Yên Phong Lắp đặt xong
170015667 2022-11-28 Bùi Quang Thuận Nước Sinh hoạt Niềm xá, Duyệt đơn
170015666 2022-11-28 Bùi Phương Nam Nước Sinh hoạt LK20,Lý Anh Tông, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015665 2022-11-28 Nguyễn Văn Quyền Nước Sinh hoạt Khu Đương Xá 1, Duyệt đơn
170015664 2022-11-28 Nguyễn Văn Đại Nước Sinh hoạt lễ xuyên, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Đăng ký
170015663 2022-11-28 Nguyễn Văn Phóng Nước Sinh hoạt lễ xuyên, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Đăng ký
170015662 2022-11-28 Nguyễn Văn Hưởng Nước Sinh hoạt lễ xuyên, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Đăng ký
170015661 2022-11-28 Nguyễn Văn Hiếu Nước Sinh hoạt lễ xuyên, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Đăng ký
170015660 2022-11-28 Phạm Văn Thuyết Nước Sinh hoạt Dương lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Đăng ký
170015659 2022-11-28 Nguyễn Thị Lương Nước Sinh hoạt Dương lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Đăng ký
170015658 2022-11-28 Nguyễn Quang Thiện Nước Sinh hoạt Dương lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Đăng ký
170015657 2022-11-28 Dương Thị Thuỷ Nước Sinh hoạt Dương lôi, Trang Hạ TP. Từ Sơn Đăng ký
170015656 2022-11-28 Ngô Đình Hoà Bình Nước Sinh hoạt Yên Lã, Tân Hồng TP. Từ Sơn Đăng ký
170015655 2022-11-28 Nguyễn Văn Tiến Nước Sinh hoạt Môn Quảng, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015654 2022-11-28 Nguyễn Thị Duyên Nước Sinh hoạt Phú Ninh, TT.Gia Bình Gia Bình Khảo sát xong
170015653 2022-11-28 Nguyễ Văn Hằng Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Từ chối đơn Trùng đơn
170015652 2022-11-28 Nguyễ Văn Hằng Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Đăng ký
170015651 2022-11-28 Lê Tất Thưởng Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015650 2022-11-28 Nguyễn Văn An Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015649 2022-11-28 Nguyễn Đănh Tình Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015648 2022-11-28 Nguyễn Thị Xưa Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015647 2022-11-28 Nguyễn Ngọc Văn Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015646 2022-11-28 Nguyễn Hữu Khiêm Nước Sinh hoạt Ngăm Lương, X.Lãng Ngâm Gia Bình Khảo sát xong
170015645 2022-11-28 Nguyễn văn trường Nước Sinh hoạt 47,Trà xuyên, P.Khúc Xuyên TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015644 2022-11-28 Trần Thị Thân Mến Nước Sinh hoạt 12- Khu Sơn(gần viện Mắt), Duyệt đơn
170015643 2022-11-28 Nguyễn Văn Doãn 0337980009 Nước Sinh hoạt KĐT Tây Hồ, TT. Phố Mới Quế Võ Lắp đặt xong
170015642 2022-11-28 Ngô Thị Quyên Nước Sinh hoạt Thụ Ninh-, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015641 2022-11-28 Nguyễn Đức Hỷ Nước Sinh hoạt Bồng Lai-, Xã Bồng Lai Quế Võ Lắp đặt xong
170015640 2022-11-28 Nguyễn Tiến Thế Nước Sinh hoạt Bồng Lai-, Xã Bồng Lai Quế Võ Lắp đặt xong
170015639 2022-11-28 Phạm Thị Dung Nước Sinh hoạt Guột-, Xã Việt Hùng Quế Võ Lắp đặt xong
170015638 2022-11-28 Trần Trọng Tuấn Nước Sinh hoạt Hà Liễu-, Xã Phương Liễu Quế Võ Lắp đặt xong
170015637 2022-11-28 Trần Văn Lịch (Mai) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015636 2022-11-28 Bùi Văn Liên (Tiến) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015635 2022-11-28 Trần Văn Sự (Hải) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015634 2022-11-28 Nguyễn Văn Tạc Nước Sinh hoạt nghiêm xá, TT. Phố Mới Quế Võ Duyệt đơn
170015633 2022-11-28 Hoàng Thị Mơ 0968607708 Nước Sinh hoạt Xóm 1 Quế Ổ, Xã Chi Lăng Quế Võ Duyệt đơn
170015632 2022-11-28 Bùi Thị Tào 0912181772 Nước Sinh hoạt ngõ 254, đường đấu mã, khu Thanh sơn, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015631 2022-11-27 Trần văn Đức ( ngân) Nước Sinh hoạt Khu dìa đê hữu chấp, P.Hòa Long TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015630 2022-11-27 Nguyễn Sỹ Hiếu 0968410098 Nước Sinh hoạt Cứu Sơn, X.Đông Cứu Gia Bình Đăng ký
170015629 2022-11-26 NGUYỄN CÔNG DUY Nước Sinh hoạt 27,CL2 HIM LAM ĐẠI PHÚC, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015628 2022-11-26 Nguyễn CÔng Uông Nước Sinh hoạt Dương Lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Duyệt đơn
170015627 2022-11-26 Ngô văn tuấn Nước Sinh hoạt Giữa, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015626 2022-11-26 Phạm Thị Thu Hằng 0971693533 Nước Sinh hoạt 4,tam lư, Đồng Nguyên TP. Từ Sơn Duyệt đơn
170015625 2022-11-26 Trịnh Bá Phong Nước Sinh hoạt Khu đô thị Tùng bách- Phượng mao, X.Phượng Mao Quế Võ Lắp đặt xong
170015624 2022-11-25 Vũ Tôn Bảo Nước Sinh hoạt Khu 2, P.Thị Cầu TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015623 2022-11-25 Trương Văn Quang Nước Sinh hoạt Khu 10, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015622 2022-11-25 Hoàng Thống Hoan Nước Sinh hoạt Chu Mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170015621 2022-11-25 Nguyễn Văn Ảnh 0818110459 Nước Sinh hoạt Khu 2, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170015620 2022-11-25 Nguyễn Thị Anh Nước Sinh hoạt Thôn Đỉnh, TT Phố Mới, Quế Võ, TT. Phố Mới Quế Võ Duyệt đơn
170015619 2022-11-25 Nguyễn Văn Ứng (Như) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015618 2022-11-25 Nguyễn Văn Ánh (Lam) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015617 2022-11-25 Trần Thị Lý (Nguyên) Nước Sinh hoạt Thôn Mão-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015616 2022-11-25 Nguyễn Đình Hiếu (Vân) Nước Sinh hoạt Tập Ninh-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015615 2022-11-25 Nguyễn Đình Hoàng Nước Sinh hoạt Tập Ninh-, Xã Chi Lăng Quế Võ Lắp đặt xong
170015614 2022-11-25 Nguyễn Văn Đoàn (Hương) Nước Sinh hoạt Vũ Dương-, Xã Bồng Lai Quế Võ Lắp đặt xong
170015613 2022-11-25 Trần Thị Bách (Tùy) Nước Sinh hoạt Vũ Dương-, Xã Bồng Lai Quế Võ Lắp đặt xong
170015612 2022-11-24 Nguyễn Tài Minh Nước Sinh hoạt Cổng Đình-Giang Liễu, Xã Phương Liễu Quế Võ Lắp đặt xong
170015611 2022-11-24 Nguyễn Thị Hương Nước Sinh hoạt 08,Dương Lôi, Tân Hồng TP. Từ Sơn Duyệt đơn
170015610 2022-11-24 Nguyễn Thị Thơ (Thắng) Nước Sinh hoạt Khu 5, TT. Phố Mới Quế Võ Lắp đặt xong

Page 1 of 1