Danh sách khách hàng đăng ký lắp đặt


Làm đơn lắp đặt

Thông tin(Mã số,Số dđ,Mst)

Mã số Ngày đăng ký Họ tên khách hàng Số đt Dịch vụ Địa chỉ Phường/Xã Quận/Huyện Trạng thái Nội dung
170009149 2020-09-24 Nguyễn Văn Phấn Nước Sinh hoạt Vạn phúc, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Đăng ký
170009148 2020-09-24 Nguyễn văn trường 0349605836 Nước Sinh hoạt Khu 5 đại phúc,, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009147 2020-09-24 Vũ Văn Doan Nước Sinh hoạt Ngô khê, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009146 2020-09-24 Ngô Văn Thảo Nước Sinh hoạt 189,Nguyễn Cao, Ninh Xá, P.Ninh Xá TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009145 2020-09-24 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Nước Sinh hoạt Phúc Sơn, P.Vũ Ninh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009144 2020-09-24 Ngô Văn Tấn Nước Sinh hoạt Hồ Ngọc Lân, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009143 2020-09-23 Nguyễn Thị Phương Nước Sinh hoạt Bò Sơn, Võ Cường, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009142 2020-09-23 nguyễn thị anh ngọc Nước Sinh hoạt 163,Lê Hồng Phong, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009141 2020-09-23 Nguyễn Ngọc Ban Nước Sinh hoạt Môn Tự, Nam Sơn, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009140 2020-09-23 Nguyễn Thị Liêm Nước Sinh hoạt 52,Hoàng Hoa Thám, VC, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009139 2020-09-23 Dương Quang Hiếu Nước Sinh hoạt 9, Đông Dương Làng, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009138 2020-09-22 Nguyễn Văn Thịnh Nước Sinh hoạt Tiên Xá, P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009137 2020-09-22 Trần Thị Nữ Nước Sinh hoạt Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009136 2020-09-22 Nguyễn Văn Đỗ Nước Sinh hoạt Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009135 2020-09-22 Hoàng Thị Tình Nước Sinh hoạt 35,Đông Dương Núi, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009134 2020-09-22 Nguyễn Văn Cửu Nước Sinh hoạt Thái Bảo (Hai đã lắp), X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009133 2020-09-22 Nguyễn Văn Côi (Thái) Nước Sinh hoạt Đại Phúc (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009132 2020-09-22 Nguyễn Thị Bẩy(Thanh) 0974690822 Nước Sinh hoạt Khu Bò Sơn, Duyệt đơn
170009131 2020-09-22 Phạm Ngọc Quang Nước Sinh hoạt 40,Xóm Dải Áo, K2, TC, P.Thị Cầu TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009130 2020-09-22 Vũ Văn Hội(Yến) Nước Sinh hoạt NQ01, Đại Dương, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009129 2020-09-22 lê huy vinh Sinh hoạt+Kinh doanh 12,Đông Dương, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009128 2020-09-21 Trần Thị Trúc Quỳnh Nước Sinh hoạt Xóm 1, Khả Lễ, VC, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009127 2020-09-21 Nguyễn Văn Thạo Nước Sinh hoạt Ngõ 175, Hồ Ngọc Lân, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009126 2020-09-21 Nguyễn Kim Việt 0986020896 Sinh hoạt+Kinh doanh 6,Nguyễn Giản Thanh, P.Suối Hoa TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009125 2020-09-21 Nguyễn Minh Huệ Nước Sinh hoạt 12,Đường Võ Cường 11, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009124 2020-09-21 Nguyễn Quốc Oai Nước Sản Xuất 72,Đường Bình Than, Xóm 3, ĐP, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009123 2020-09-21 Trần Thị Hoàng Nước Sinh hoạt MĐ ĐM Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009122 2020-09-21 Nguyễn Như Đoàn Sinh hoạt+Kinh doanh MĐ ĐM Lãm làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009121 2020-09-21 Nguyễn thị Thắm Nước Sinh hoạt Phố Huy Du, Khu Bồ Sơn,, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009120 2020-09-21 Nguyễn Văn Chiến Nước Sinh hoạt Đông Dương Làng, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009119 2020-09-21 dư trung khánh Nước Sinh hoạt Lãm trại, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009118 2020-09-21 Đặng Văn Chỉnh Nước Sinh hoạt Đương Xá 1, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009117 2020-09-20 Nguyễn văn giang 0369007453 Nước Sinh hoạt Bãi cát, Duyệt đơn
170009116 2020-09-20 Nguyễn Thị Tình Nước Sinh hoạt Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009115 2020-09-19 Đình Làng Vân Trại - Vân Dương Hành chính sự nghiệp Vân Trại, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009114 2020-09-19 Nhà văn hóa Vân Trại - Vân Dương Hành chính sự nghiệp P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009113 2020-09-19 Trịnh thị hạnh 0392546666 Nước Sinh hoạt Thôn khả lễ, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009112 2020-09-18 Trần Văn Xuân 0977289639 Nước Sinh hoạt Khu Đa Cấu, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009111 2020-09-18 Lê Thị Tâm Nước Sinh hoạt Nguyễn Quyền, Kinh Bắc, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009110 2020-09-18 nguyễn văn tráng Nước Sinh hoạt 40,dương ổ, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009109 2020-09-18 Nguyễn xuân nhâm 0365351943 Sinh hoạt+Kinh doanh 37,Thôn đông dương, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009108 2020-09-18 Đỗ Bích Thanh (Hùng) Nước Sinh hoạt Khu Sơn (Hai đã lắp), P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009107 2020-09-18 Mai Văn Điệp Nước Sinh hoạt Khu Him Lam (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009106 2020-09-18 Nguyễn Đình Tùng Nước Sinh hoạt Khu Him Lam (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009105 2020-09-18 Trần Văn Tuấn Nước Sinh hoạt Khu Him Lam (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009104 2020-09-18 Nông Văn Mạnh Nước Sinh hoạt Khu Him Lam (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009103 2020-09-18 Nguyễn Thị Phương Nước Sinh hoạt Khu Him Lam (Hai đã lắp), P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009102 2020-09-18 Trần Văn Chính Nước Sản Xuất KCN Phong Khê 2, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009101 2020-09-18 Đỗ Thế Công Nước Sinh hoạt Nguyễn Công Hãng, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009100 2020-09-17 Nguyễn Viết Chính Nước Sinh hoạt Đường 38, Ba Huyện Khắc Niệm, P.Khắc Niệm TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009099 2020-09-17 Vũ đình huy Nước Sinh hoạt Số 17,phùng khắc khoan, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009093 2020-09-17 Nguyễn văn điều (tính) Nước Sinh hoạt Lãm trại, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009092 2020-09-17 Đặng Anh Tuấn Nước Sinh hoạt Thửa đất số 167, Đường Ngô Quyền, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009091 2020-09-17 Nguyễn Ngọc Phú Nước Sinh hoạt Ngõ 175, Hồ Ngọc Lân, Thị Chung, Duyệt đơn
170009090 2020-09-17 Nguyễn Văn Thanh Nước Sinh hoạt Đường Nguyễn Tự Cường, Kinh bắc, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009089 2020-09-17 Nguyễn Văn úy Nước Sinh hoạt Thái Bảo, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009088 2020-09-17 Nguyễn Thị Thu Nước Sinh hoạt Lãm Trại, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009087 2020-09-16 Nguyễn Văn Vinh(Thoa) Nước Sinh hoạt 131,Ngô Khê, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009086 2020-09-16 Nguyễn Tiến Sơn Nước Sinh hoạt VM141, Đường Thanh Niên, khu nhà ở Đại Dương, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009085 2020-09-16 Nguyễn Thị Hiệp Nước Sinh hoạt Ngô Khê, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009084 2020-09-16 Nguyễn Văn Sa Nước Sinh hoạt Môn Tự, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009083 2020-09-16 Nguyễn Văn Tâm Nước Sinh hoạt Môn Tự, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009082 2020-09-16 Nguyễn Văn Trường Nước Sinh hoạt Môn Tự, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009081 2020-09-16 Nguyễn Đăng Luyện Nước Sinh hoạt Khu Đô Thị Nam Võ Cường, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009080 2020-09-16 Nguyễn Văn Chinh Nước Sinh hoạt 133,Phạm Ngũ Lão, Khả Lễ, VC, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009079 2020-09-16 Trương Tuấn Long Nước Sinh hoạt Đường Lạc Long Quân, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009078 2020-09-16 Nguyễn Văn Khởi Nước Sinh hoạt Ngô Khê, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009077 2020-09-16 trần thanh bình Nước Sinh hoạt tiên xá, Duyệt đơn
170009076 2020-09-16 Nguyễn văn Triển Nước Sinh hoạt huy du, bò sơn, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009075 2020-09-15 nguyễn thị thúy Nước Sinh hoạt đông dương làng, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009074 2020-09-15 lê duy hưng Nước Sinh hoạt tiên xá, P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009073 2020-09-15 Nguyễn Văn Thu Nước Sinh hoạt Hòa Long, X.Hòa Long TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009072 2020-09-15 Hoàng Thị Nụ( Nam) Nước Sinh hoạt Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009071 2020-09-15 Nguyễn Văn Trường Nước Sinh hoạt Thái Bảo (Hai đã lắp), X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009070 2020-09-15 Phạm Văn Nghị Nước Sinh hoạt Đa Cấu (Hai đã lắp), X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009069 2020-09-15 Đặng Thị Kim Nước Sinh hoạt Khu Đương xá 3, Vạn An, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009068 2020-09-15 Nguyễn Thị Oanh Nước Sinh hoạt Khu 5 Núi, ĐP, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009067 2020-09-15 Nguyễn Trung Kiên Nước Sinh hoạt Đông Dương Núi, Nam Sơn, Vân Dương, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009066 2020-09-14 TỐNG NHƯ CHỰC Nước Sinh hoạt Thượng Đồng, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009065 2020-09-14 Trần Văn Bằng Nước Sinh hoạt Tiên Xá Làng, P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009064 2020-09-14 HOÀNG THỊ THÚY Nước Sinh hoạt Khu Chu Mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009063 2020-09-14 Nguyễn Thị Liêm Nước Sinh hoạt Khu Đào Xá, P. Phong Khê TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009062 2020-09-14 Nguyễn Văn Nghinh Nước Sinh hoạt Lãm Làng, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009061 2020-09-14 Nguyễn Văn Đồng Nước Sinh hoạt Thái bảo, Nam Sơn, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009060 2020-09-13 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Nước Sinh hoạt Đường nguyễn đức ánh - khu 3- phường đại phúc, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009059 2020-09-13 Nguyễn Hữu Bình Nước Sinh hoạt Lô 47,Tô Hiến Thành, P. Vạn An TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009058 2020-09-12 Nguyen Van Thanh Nước Sinh hoạt Dai Phuc, P.Đại Phúc TP.Bắc Ninh
170009057 2020-09-12 ĐẶNG THI MINH VINH Nước Sinh hoạt KHU BÃI CÁT- CẦU NGÀ, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009056 2020-09-12 Nguyễn Văn Tình 0962095435 Nước Kinh doanh Khu đt mới thôn đông xá, Chờ khảo sát
170009055 2020-09-11 Nguyễn Văn Trà Nước Sinh hoạt Chu Mẫu Vân Dương, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009054 2020-09-11 Nguyễn Thị Nam Nước Sinh hoạt Chu Mẫu, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009053 2020-09-11 nguyễn văn khi Nước Sinh hoạt Đông Dương Núi, Nam Sơn, Vân Dương, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009052 2020-09-11 Tạ Đình Trung Nước Sinh hoạt Âu Cơ, P.Kinh Bắc TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009051 2020-09-11 trần thị hương Nước Sinh hoạt Đa cấu, nam sơn, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009050 2020-09-11 Nguyễn Thị Ngàn Nước Sinh hoạt Khu ất, P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009049 2020-09-11 Lê Văn Cương Nước Sinh hoạt Khu ất, P. Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009048 2020-09-11 Nguyễn Văn Tùng Nước Sinh hoạt Khu dãn dân, Chu Mẫu, Vân Dương, P.Vân Dương TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009047 2020-09-10 Nguyễn văn viên Nước Sinh hoạt 279,Đa cấu, X.Nam Sơn TP.Bắc Ninh Duyệt đơn
170009046 2020-09-10 Nguyễn Đức Thịnh Nước Sinh hoạt Hud trầu cau, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Lắp đặt xong
170009045 2020-09-10 Nguyễn Thị Mỹ Nước Sinh hoạt 49N22,Khu HuD Trầu Cau, P. Võ Cường TP.Bắc Ninh Duyệt đơn

Page 1 of 1