ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP NƯỚC SẠCH

Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Chủ hộ (hoặc người đứng tên đề nghị): Tuổi:
Điện thoại cố định: Điện thoại đi động:
Mã số thuế:
Số Cmt: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ đề nghị lắp đặt cấp nước sạch:
Số nhà: Đường (Xóm/Thôn/Khu):
Quận(Huyện): Xã:

Mục đích sử dụng:
Sơ lược vị trí lắp nước (như: Tên hàng xóm đã lắp nước; gần công viên, khách sạn, nhà hàng hoặc tượng đài vv):
Tôi xin cam kết: Phối hợp với người của Công ty để khảo sát, thống nhất vị trí lắp đặt cụm đồng hồ;
Sau khi lắp đặt xong không tác động vào đường ống trước đồng hồ, cụm đồng hồ.

Bạn nhập thông tin xác thực


The answer is

Quay lại