Công ty Cổ Phần Nước Sạch Bắc Ninh


Địa chỉ : Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh
Điện thoại : (0222)3824116; 3.871233; 3.825358
Fax : (0222)3822708
Email : bn-wssc@hn.vnn.vn
Website : http://nuocsachbacninh.vn/